Dostępne formy dialogu

 

Ostatnie aktywności

 

Konsultacja społeczna

Konsultacje społeczne dotyczące komunikacji powiatowej dla miejscowości Tarnowo

W związku z komunikatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego dotyczącego utworzenia nowej linii komunikacji powiatowej na trasie Piła-Stara Łubianka-Nowa Łubianka-Stara Łubianka-Krępsko-Dobrzyca-Piła, zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej wydłużenia trasy o przystanek w Tarnowie

Ostatnia opinia:
6 Stycznia 2023
godz. 21:48

O systemie

 

Celem systemu Konsultacji Społecznych jest danie obywatelom możliwości wpływu na proces legislacyjny, a tym samym poprawę jakości decyzji i stanowionego prawa.

W systemie demokratycznym suwerenem są obywatele, którzy sprawują rządy bezpośrednio lub przez przedstawicieli, którym udzielili mandatu w wyborach. Celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości decyzji i legislacji.Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Konsultacje są kluczowym sposobem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Udział obywateli w procesie kształtowania polityk publicznych i rozwiązań prawnych przyczynia się do urzeczywistniania dobra wspólnego postrzeganego w kategoriach jakości życia całej społeczności.

OPIS
SYSTEMU
Do góry