Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  4 Kanał RSS Konsultacje w sprawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

  Konsultacje w sprawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

  W ramach konsultacji zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi do aktualizowanej części Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły tj. dotyczącej opracowanych elementów mobilności miejskiej i transportu.

  Termin: 09-07-2024 - 09-07-2024

  Wkrótce
  Brak zdarzeń
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

  Wójt Gminy Szydłowo ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

  Termin: 21-03-2024 - 25-04-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo w sprawie Gminnych Dni Młodzieży

  Młodzieżowa Rada Gminy Szydłowo wspólnie z Wójtem Gminą Szydłowo zaprasza młodzież do działu w konsultacjach w związku z planowaną organizacją Gminnych Dni Młodzieży. Chcemy poznać potrzeby i oczekiwanie odnośnie wydarzeń organizowanych dla młodzieży.

  Termin: 08-03-2024 - 13-05-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  65 Kanał RSS Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły

  Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły

  Drodzy Mieszkańcy, rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły".

  Termin: 12-02-2024 - 04-03-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  61 Kanał RSS Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy potrzeb i potencjału pod kątem usług społecznych w Gminie Szydłowo

  Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy potrzeb i potencjału pod kątem usług społecznych w Gminie Szydłowo

  Głównym celem Diagnoza potrzeb i potencjału pod kątem usług społecznych było przeprowadzenie diagnozy potencjału i potrzeb pod kątem usług społecznych w Gminie Szydłowo. Zrealizowany został cykl badawczy z zastosowaniem różnych, wzajemnie powiązanych metod i technik badawczych.

  Termin: 05-02-2024 - 12-02-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  57 Kanał RSS Konsultacje społeczne w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowo na lata 2023 -

  Konsultacje społeczne w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowo na lata 2023 -

  „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowo na lata 2023 - 2038” wyznacza zadania w zakresie ograniczenia zużycia energii finalnej, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

  Termin: 05-02-2024 - 22-02-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne w sprawie budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze

  Spotkanie konsultacyjne w Świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze w sprawie projektu budowy drogi na działce nr 43 w Nowym Dworze

  Termin: 27-11-2023 - 27-11-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  85 Kanał RSS Konsultacja społeczna w sprawie wyboru lokalizacji świetlicy wiejskiej w Dobrzycy

  Konsultacja społeczna w sprawie wyboru lokalizacji świetlicy wiejskiej w Dobrzycy

  Ankieta w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru lokalizacji świetlicy wiejskiej w Dobrzycy, podczas spotkania konsultacyjnego które odbędzie się 7 listopada w Amfiteatrze Leśnym w Dobrzycy o godzinie 18:00.

  Termin: 07-11-2023 - 08-11-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacja Rocznego Programu współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

  Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebrania opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Szydłowo na temat opracowanego Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

  Termin: 11-10-2023 - 20-10-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szydłowo

  Konsultacje dotyczą projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szydłowo.

  Termin: 18-09-2023 - 12-10-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne dotyczące komunikacji powiatowej dla miejscowości Tarnowo

  W związku z komunikatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego dotyczącego utworzenia nowej linii komunikacji powiatowej na trasie Piła-Stara Łubianka-Nowa Łubianka-Stara Łubianka-Krępsko-Dobrzyca-Piła, zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej wydłużenia trasy o przystanek w Tarnowie

  Termin: 29-12-2022 - 07-01-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne dotyczące iluminacji świetlnych w ramach konkursu "Najładniejsze Świątecznie Przystrojone Sołectwa"

  Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie Państwa opinii w sprawie montażu i włączenia przez Sołectwa iluminacji świetlnych w ramach konkursu "Najładniejsze Świątecznie Przystrojone Sołectwa"

  Termin: 22-11-2022 - 30-11-2022

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły”.

  Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (Strategia ZIT MOF Piły)!Konsultacje odbywają się od 26 października do 7 listopada 2022 r.

  Termin: 26-10-2022 - 07-11-2022

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania przestrzeni w miejscowości CYK

  Zapraszamy mieszkańców sołectwa Kotuń na konsultacje społeczne dotyczące wyrażenie swojej opinii na temat zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Cyk (działka nr 13/1)

  Termin: 24-10-2022 - 03-11-2022

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

  Celem przeprowadzenia konsultacji jest zaopiniowanie projektu: Rocznego Programu współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

  Termin: 10-10-2022 - 27-10-2022

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi w miejscowości Kłoda

  Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Kłoda na temat budowy drogi na odcinku od zjazdu przy posesji nr 2a do mostu.

  Termin: 26-09-2022 - 11-10-2022

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry