Najczęściej zadawane pytania

 


Na czym polega rejestracja uproszczona?


System Konsultacje społeczne umożliwia wszystkim niezalogowanym osobom przeglądanie przebiegu aktualnych konsultacji oraz wyników konsultacji archiwalnych. Osoba zainteresowana udziałem w konsultacjach musi się zarejestrować, a następnie zalogować, żeby móc oddać swój głos. Ten typ rejestracji wykorzystywany jest do tymczasowego zalogowania się do systemu, na potrzeby jednokrotnego udziału w konsultacjach, bez konieczności podawania danych osobowych oraz bez zapamiętywania przez system danych takiej osoby. Osoba zarejestrowana w systemie tymczasowo, może brać udział tylko w konsultacjach otwartych.


Na czym polega rejestracja konta (konto z pełna identyfikacją)?


System Konsultacje społeczne udostępnia wszystkim niezalogowanym osobom przeglądanie przebiegu aktualnych konsultacji oraz wyników konsultacji archiwalnych. Osoba zainteresowana udziałem w konsultacjach musi się zarejestrować/zalogować, żeby móc oddać swój głos. Rejestracja pełna polega na wypełnieniu specjalnego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać swoje dane, które w późniejszym etapie będą weryfikowane przez administratora systemu Konsultacje społeczne. Raz zarejestrowana osoba, będzie mogła logować się dowolną ilość razy wykorzystując swój adres email oraz zdefiniowane w trakcie rejestracji hasło. Rejestracja pełna konta daje możliwość udziału w konsultacjach otwartych oraz zamkniętych.


Czym są konsultacje otwarte?


Konsultacje otwarte to takie, w których mogą brać udział wszyscy zalogowani uczestnicy, niezależnie od typu zarejestrowanego konta.


Czym są konsultacje zamknięte?


Konsultacje zamknięte to takie, w których wziąć udział mogą tylko zalogowani uczestnicy, którzy posiadają konto z pełną identyfikacją i zostali autoryzowani przez administratora systemu.


Zarejestrowałem(-am) się w systemie, korzystając z rejestracji konta jako mieszkaniec. W systemie są konsultacja zamknięte dla mieszkańców. Jak je uruchamiam, to mogę obserwować jej przebieg, ale nie mam w nich prawa udziału. Dlaczego?


    Możliwe są dwa powody:
  • Uczestnik nie zalogował się do systemu.
  • Pracownik urzędu nie autoryzował jeszcze konta nowo zarejestrowanego uczestnika. Po zarejestrowaniu w systemie konta z pełną identyfikacją oraz jego autoryzacji, na podany w trakcie rejestracji adres email, przyjdzie potwierdzenie autoryzacji uczestnika. Dopiero po autoryzacji możliwe będzie uczestnictwo w konsultacjach zamkniętych.

Dlaczego w niektórych konsultacjach zamkniętych mogę brać udział, a w innych nie?


Konsultacje zamknięte mogą być skierowane do określonych grup osób, w oparciu o kilka możliwych do zdefiniowania przez administratorów kryteriów. Między innymi funkcja społeczna (np. mieszkaniec, nauczyciel, radny, itp.), czy adres zamieszkania (gmina, miejscowość, itp.). Jeżeli konsultacje zamknięte skierowane są np. do nauczycieli, to osoba, która zarejestruje się w systemie jako mieszkaniec, nie będzie mieć możliwości wzięcia udziału w takich konsultacjach.


Wypełniłem(-am) ankietę. Po pewnym czasie zmieniłem(-am) zdanie. Po zalogowaniu do systemu nie mogę uruchomić ankiety raz jeszcze. Czy mogę poprawić swoje odpowiedzi?


Nie, nie ma takiej możliwości. Udział w ankiecie możliwy jest tylko jeden raz i nie ma możliwości zmiany udzielonej odpowiedzi.


Jeszcze wczoraj, w ramach konsultacji, dostępna była ankieta. Dzisiaj jej już nie ma. Zgodnie z opisem wybranej konsultacji, powinna ona być dostępna jeszcze przez kilka kolejnych dni. Dlaczego ankieta jest niedostępna? Czy mogę jeszcze wziąć w niej udział?


Każda konsultacja społeczna ma swój harmonogram, na który składać się może wiele elementów (tzw. etapów harmonogramu: ankiet, czy for dyskusyjnych). Harmonogram ten określa również, kiedy dany etap jest dostępny. Z opisanego przypadku wynika, że ankieta była jednym z etapów harmonogramu konsultacji, który właśnie się zakończył. W takim przypadku, nie ma już możliwości wzięcia udziału w takiej ankiecie.


Jestem czynnym uczestnikiem konsultacji społecznych. Brałem(-am) udział w wielu dyskusjach na forach dyskusyjnych. Dlaczego na niektórych forach mogę wypowiadać się tylko raz, a na innych wiele razy? Od czego to zależy?


Administrator konsultacji, tworząc ją w systemie, ma możliwość określania wielu jej parametrów. Jednym z nich jest możliwość ograniczania wypowiedzi na forum tylko do jednego razu.

Do góry